Elektroiekrāvēja operators

 

Darbinieks ir tiesīgs vadīt (strādāt) elektroiekrāvēju uzņēmuma teritorijā vienīgi, ja šis darbinieks ir apmācīts pienācīgā apmērā. Ik gadu  šādam darbiniekam ir jāiziet atkārtota atestācija un jāpagarina apliecības deriguma termiņš. Organizējam un vadam šādu apmācību, programma licencēta . Kursantiem, kuriem nav praktisko apmācību iespēja, nodrošinām ar prakses vietu.

 

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās  un praktiskās zināšanas par elektroiekrāvēja darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar elektroiekrāvēju.

 

Kursa programma:         

Elektroiekrāvēji, to veidi, elektroiekrāvēja stabilitātes pamatprincipi.

Elektroiekrāvēja uzbūve, vadības aparatūra, darba iekarta

Kravu izvietošana noliktavās ,uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to  veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);     

Elktroiekrāvēju tehniska apkope

Darba drošības noteikumi

Praktiskā braukšana.                                        .

 

Izsniedzamajs dokuments: Apliecība

Mēs nodrošinām elastīgu apmācības grafiku.

Kursos zināšanas var apgūt gan latviešu, gan krievu valodās.

Kursi tiek organizēti SIA “Aroda centrs” mācību telpās vai tieši jūsu uzņēmumā, ja tā Jums ir ērtāk. 

 

                                   Gaidīsim Jūs mūsu mācību centrā ! 

                     SIA " ARODA CENTRS"  Rīga,  Krāslavas 12, 1.stāvā

                                         ZVANIET-  tālr. 26133975

 
 

© SIA ”ARODA CENTRS”
2019