Autoiekrāvēja vadītājs

 

 

Darbinieks ir tiesīgs vadīt (strādāt) autoiekrāvēju uzņēmuma teritorijā vienīgi, ja šis darbinieks ir apmācīts pienācīgā apmērā. Ik gadu  šādam darbiniekam ir jāiziet atkārtota atestācija un jāpagarina apliecības deriguma termiņš.

Organizējam un vadam šādu apmācību, programma licencēta. Kursantiem, kuriem nav praktisko apmācību iespēja, nodrošinām ar prakses vietu.

 

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par autoiekrāvēja darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju  un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar autoiekrāvēju.

 

Kursa programma:         

  • Autokrāvēji, to veidi, autokrāvēja stabilitātes pamatprincipi.
  • Autoiekrāvēja uzbūve, vadības aparatūra, darba iekarta
  • Kravu izvietošana noliktavās, uz transporta līdzekļiem (plaukti, paletes, to  veidi un ekspluatācija, darbs ar bīstamu kravu);     
  • Autoiekrāvēju tehniskā apkope
  • Darba drošības noteikumi
  • Praktiskā braukšana.                                        .

 

Izsniedzamajs dokuments: Apliecība .

 

Mēs nodrošinām elastīgu apmācības grafiku.

Kursos zināšanas var apgūt gan latviešu, gan krievu valodās.

Kursi tiek organizēti SIA  Aroda centrs mācību telpās vai tieši jūsu uzņēmumā, ja tā Jums ir ērtāk. 

 

                                 Gaidīsim Jūs mūsu mācību centrā ! 

                     SIA " ARODA CENTRS"  Rīga, Krāslavas 12, 1.stāvā

                                          ZVANIET-  tālr. 26133975

 

 

 
 

© SIA ”ARODA CENTRS”
2019