Iekrāvēji

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem.
Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru.

Piedāvājam licencētas mācību programmas, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvējiem, elektroiekrāvējiem slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās un tml.

No kursantiem nepieciešama sekojoši dokumenti:

  • iesniegums
  • fotogrāfija 3 x 4 cm formāts, tikai pirmreizējai apmācībai
  • esošā  apliecība atkārtotai atestācijai   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gaidīsim Jūs mūsu mācību centrā ! 

          SIA " ARODA CENTRS",  Krāslavas 12, 1.stāvā   ZVANIET-  tālr. 26133975

 
 

© SIA ”ARODA CENTRS”
2019