Hidrauliskā manipulatora operators

 

Lai strādātu ar hidraulisko manipulatoru to operatoriem ir jābūt apmācītiem un sertificētiem. Ik gadu hidrauliskā manipulatora operatoram ir jāiziet atkārtota atestācija un jāpagarina apliecības derīguma termiņš.

Organizējam un vadam šādu apmācību, programma licencēta. Kursantiem, kuriem nav praktisko apmācību iespēja, nodrošinām ar prakses vietu.

 

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par hidromanipulatora darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu

 

Kursa programma:

Hidromanipulatori, to uzbūve, vadība. Drošības ierīču izvietojums un nozīme; 

Hidromanipulatori to veidi, stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;

Maksimālā celtspēja um maksimālais celšanas augstums;

Droši darba paņemeni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;

Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Darba drošības noteikumi;

Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;

Praktiskā braukšana.   

Noslēguma pārbaudījums.

 

Izsniedzamajs dokuments: Apliecība .

 

                              Gaidīsim Jūs mūsu mācību centrā ! 

                 SIA " ARODA CENTRS", Rīga,  Krāslavas 12, 1.stāvā

                                          ZVANIET-  tālr. 26133975

 
 

© SIA ”ARODA CENTRS”
2019