Atbildīgais speciālists par kravas celtņiem

 

MK noteikumi Nr.113„Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 09.02.2010.) nosaka, ka kravas celtņa valdītājam ir pienākumus ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (turpmāk – atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

 

Izsniedzamais dokuments: apliecība

 

Kursa tēmas:

Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi

Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem

Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums

Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras

Pārvietojamo kravu iedalījums

Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

Normatīvo dokumentu apmācība

 

                                  Gaidīsim Jūs mūsu mācību centrā ! 

                 SIA " ARODA CENTRS", Rīga,  Krāslavas 12, 1.stāvā

                                          ZVANIET-  tālr. 26133975

 
 

© SIA ”ARODA CENTRS”
2019