Atbildīgie speciālisti

MK noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 09.02.2010.) nosaka, ka kravas celtņa valdītājam ir pienākumus ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (turpmāk – atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

 

MK noteikumi Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.02.2010.) nosaka, ka pacēlāja valdītājam ir pienākums ar  rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi;

 

MK noteikumi Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” nosaka, ka lifta vadītājam ir pienākumus ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par lifta tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

 

MK noteikumi Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” (pieņemti 16.02.2010.) nosaka, ka katliekārtas lietošanas laikā tās valdītājam ar rakstisku rīkojumu jānorīko atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi.

 

MK noteikumu Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 13. punkts nosaka, ka spiedieniekārtu kompleksa īpašnieka pienākums ir nodrošināt spiedieniekārtu kompleksa apkalpojošā personāla apmācības un instrukcijas par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, kā arī norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi (atbildīgais speciālists).

 

                                                     Gaidīsim Jūs mūsu mācību centrā ! 

                         SIA " ARODA CENTRS",  Krāslavas 12, 1.stāvā   ZVANIET-  tālr. 26133975

 
 

© SIA ”ARODA CENTRS”
2019